Goudclaim

Goudclaim

Wat is een goudclaim precies? Wie kan een goudclaim aanvragen? Hoe vraag je een aan? Is er ooit een concessie uitgegeven in Nederland? Lees snel verder voor alle antwoorden.
GoudclaimEen goudclaim (concessie, placer claim) geeft de ontdekker van waardevolle mineralen (goud) die opgesloten zitten in de grond het recht om deze op openbaar grondgebied te delven.
Placer claims kunnen in landen als de VS, Canada, Mexico en Australië door iedereen worden aangevraagd, hoewel het waardevolle mineraal vaak goud is kan een claim ook aangevraagd worden om platina, diamanten, tin, koper of olie te winnen.
De claimhouder dient zijn claim af te zetten met 4 duidelijk herkenbare palen, op elke hoek van de claim één. De noordoostelijke hoek is dan de nummer 1 hoek, daarna worden hoek 2,3 en 4 met de klok mee genummerd.

“Claim jumping”

“Claim jumpen” is het illegaal mijnen op andermans claim. Dit resulteert vaak in gerechtelijke stappen of soms zelfs geweld.

Goudclaim in Nederland

In 1902 is er in Nederland, bij Nijverdal een officiële goudclaim geweest. Deze concessie genaamd “Erica” bleek echter niet rendabel en werd kort erna weer gesloten.