Alluviale afzettingen

Alluviale afzettingen

Alluviale afzettingen in rivierAlluviale afzettingen zijn goud afzettingen, of afzettingen van andere mineralen of edelmetalen, die als sediment door een rivier is afgezet.
Een alluviale rivier stroomt keer op keer over zijn eigen afzettingen, hierdoor wordt erosie mogelijk van materiaal dat elders weer wordt afgezet.
Ok, dit klinkt heel technisch, maar in het kort komt het erop neer dat een alluviale afzetting gewoon een afzetting is die door een rivier over miljoenen jaren is meegevoerd en uiteindelijk op een vaste plek is achtergebleven.
Deze rivieren hoeven niet meer te bestaan, het kan bijvoorbeeld zo zijn dat ergens in de oertijd een rivier heeft gestroomd en deze van koers is veranderd of zelfs helemaal is opgedroogd.

Alluviale afzettingen in rivierbedding

Op de bodem van deze eeuwenoude rivier, de rivierbedding, is de kans groot dat hier een alluviale afzetting is ontstaan.
Op goudclaims waar een rivier doorheen stroomt wordt het water vaak (tijdelijk) omgeleid om de rivierbedding bloot te leggen en af te graven.
Echter hiervoor is wel een vergunning nodig om de natuur en de leefomgeving voor bijvoorbeeld de vissen in de rivier te bewaken.

Minder snelle stroming in binnenbocht

Vooral in de bochten van een rivier wordt veel sediment afgezet en dan met name de binnenbocht waar het water veel langzamer stroomt, of stroomde dan in de buitenbocht. In deze bochten kunnen dan ook soms uitzonderlijke vondsten worden gedaan.
De mineralen, edelmetalen, of zelfs edelstenen, die door de rivier zijn meegevoerd zijn afkomstig uit goudaders waar deze rivier overheen stroomt/stroomde.
Gletsjer met rivierOok is het goed mogelijk dat het goud afkomstig is uit gletsjers, waaruit vele rivieren uiteindelijk ontstaan.
Het ontginnen van alluviale afzettingen wordt in het Engels ook wel ‘Placer Mining’ genoemd, oftewel het ontginnen van een rivierbedding.
Normaal gesproken doet men dit met een open-pit goudmijn, bij een open-pit wordt simpelweg de grond afgegraven tot de diepte waarop men de waardevolle mineralen tegenkomt.

Goud is zwaarder dan zand

Omdat goud en andere edelmetalen over het algemeen zwaarder zijn dan zand en gravel verzamelt het zich op de bodem van deze alluviale afzettingen, dus eigenlijk meteen op het grondgesteente (bedrock).
Vervolgens wordt het afgegraven erts door een goud wasinstallatie gespoeld, waar het goud wordt gescheiden van de waardeloze grond.
Omdat de grond rond een alluviale afzetting te zacht en onstabiel is worden er nooit tunnels gegraven om de kostbaarheden te bereiken, hoewel men denkt dat dit wel mogelijk is in gebieden waar de grond permanent bevroren is (permafrost).